Bæredygtigt byggeri

Her kan du læse mere om foreningens holdninger til bæredygtigt byggeri. 

Bæredygtigt Byggeri
Byggeriet er miljømæssigt bæredygtigt, når det opfylder brugernes bygningsmæssige behov uden at belaste det eksterne miljø på en måde, så kommende generationer ikke kan få opfyldt deres behov.
Brugernes bygningsmæssige behov dækker en helhed af funktionelle, tekniske, æstetiske og miljømæssige krav og forventninger til byggeriet.

Eksisterende byggeri
I den eksisterende bygningsmasse skal energiforbrug i bygninger mindskes. Det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur.

Nybyggeri
I nybyggeriet skal der fra starten anlægges en livscyklusbetragtning, så det samlede energiforbrug til både transport af byggematerialer, indretningen af byggepladsen, opførelsen af bygningen, bygningsdrift, nedtagningen af bygningen og genanvendelse eller bortskaffelsen af affaldet inddrages fra starten.

Placering
Nyt byggeri lægges centralt i forhold til cykelstier og busholdepladser og i gåafstand til de fleste og mest almindelige institutioner.

Materialer
Både ved eksisterende byggeri og nyt byggeri skal der stilles høje krav til fx materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima og dagslysforhold, totaløkonomi samt miljø- og arbejdsmiljøforhold under byggeprocessen. Bæredygtighed i byggeriet er således langt mere end energi og CO2 om end disse er vigtige indikatorer i det samlede regnskab.
På produktniveau tages der udgangspunkt i Environmental Product Declarations (EPD), på dansk miljøvaredeklarationer, hvor påvirkninger fra hele produktets livscyklusforløb kan medregnes.
Der skal som udgangspunkt vælges byggematerialer med Svanen og Blomsten, som er henholdsvis det nordiske og det europæiske miljømærke. Når der vælges produkter, der er mærket med Blomsten eller Svanen, er der en garanti for, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags, at kvalitet og funktion er mindst lige så god som andre produkters, og at byggevaren ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer.

Godkendt af bestyrelsen, maj 2016.

Du kan hente hele dokumentet som printvenlig PDF-fil her