Bæredygtigt Fællesskab

Bæredygtigt Fællesskab er en videreudvikling af den lokale forening Energilandsby 5762, stiftet i 2012. Med navneskiftet vil vi gerne signalere, at vi dækker hele Svendborg Kommune. Vi arbejder for at udbrede vedvarende energikilder og at nedbringe energiforbruget i vores samfund.

Ideer skal hjælpes frem
Vi har et stort fokus på at skabe en forening, som kan være med til at forhindre, at private ideer om bæredygtige tiltag falder til jorden. Bæredygtigt Fællesskab er en forening stiftet af og for privatpersoner som:

  • har en god idé, men savner ligesindedes opbakning til at komme videre,
  • måske synes, det kan virke uoverskueligt at henvende sig til kommunen,
  • gerne vil bidrage til en bæredygtig udvikling i dit lokalområde, men ikke lige ved hvordan,
  • ønsker at indgå i et uformelt forum for gensidig inspiration, og/eller
  • har en helt 5. idé om, hvad man kan bruge et fællesskab som vores til.


Energirådgivning til boligejere

Siden 2012 har vi primært haft fokus på afholdelse af borgermøder med forskelligt indhold samt energioptimering af private boliger. Foreningen fostrede et energirenoveringsprojekt kaldet Energirenoveringshjulet. Her igennem kan foreningens medlemmer få energirådgivning for kun 500. kr. Værdien er ca. 4.000 kr.

Fjernvarmeprojekt

I 2014 var vi fødselshjælper for et fælles fjernvarmeprojekt i Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle, som i 2015 blev en selvstændig forening og nu har et realiserbart projekt klar.

Bestyrelsen

Bestyrelsen ledes af private, der ledsages af GO2Green og Svendborg Kommune, som medvirker til at understøtte vores initiativer i kraft af direkte adgang til hhv. erhvervslivet og kommunale beslutningstagere.

Medlemskab

Et medlemskab af Bæredygtigt Fællesskab koster årligt 200 kr.