Spørgsmål-svar GF 2017

BILAG 1;

Spørgsmål og svar til projektet og økonomien i projektet, GF 2017

Kan også downloades som pdf her.

 

1)

SPØRGSMÅL; Man har betalt 100 kr., men man behøver ikke at betale yderligere 1900 kr., hvis man alligevel ikke vil tegne kontrakt?

SVAR; det er korrekt.

 

2)

SPØRGSMÅL; Kan man se et kort over ledningsnettet/forsyningsområdet?

SVAR; Det bliver lagt på hjemmesiden, og vil blive præsenteret i forbindelse med et orienteringsmøde som vi afholder i tilknytning til den ekstraordinære generalforsamling

 

3)

SPØRGSMÅL; Hvordan finansieres projektet?

SVAR; Det finansieres med låneoptagelse med kommunegarantien. Forhandlinger med kommunen er i gang.

 

4)

SPØRGSMÅL; Hvornår foregår den politiske behandling?

SVAR; Projektet udvalgsbehandles i august, og behandles i Byrådet ultimo september.

 

5)

SPØRGSMÅL; Er der særlige karv til afkølingen?

SVAR; Ja, der vil være et krav og blive fastsat et ekstra gebyr for manglende afkøling. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet afgiften på dette, kaldet Motivationsafgiften”.

 

6)

SPØRGSMÅL;  Når der blive direkte tilslutning uden varmeveksler vil der blive et højt tryk i husets installation. Hvordan sikres det, at der ikke sker skade på husets installation?

SVAR; Vandtrykket reguleres over en ventil. Der måles på  ud/ind- mængden, og der overføres  en alarm til værket, så der ikke sker skader i huset (lækagemåler) 

 

7)

SPØRGSMÅL; Hvad koster en unit?

SVAR; Den koster ca. 5000 kr. 

 

8)

SPØRGSMÅL; Hvor lang levetid har en unit?

SVAR; ca. 20 år

 

9)

SPØRGSMÅL; Hvem betaler om 20 år for en ny unit?

SVAR; Det gør husejeren.

 

10)

SPØRGSMÅL; Hvor stor er varmtvandsbeholderen?

SVAR; ca. 70 L.

 

11)

SPØRGSMÅL; Er der varmeveksler?

SVAR; Den er fravalgt, pga. dårlig driftsøkonomi.

 

12)

SPØRGSMÅL; Hvordan kommer rørene ind i huset?

SVAR; Fremføring til huset sker ved opgravning eller 2skydning". Typisk ved belægnigner, træer, havelåger m.m.

 

13)

SPØRGSMÅL; Hvordan kommer man igennem gulvet, lige eller skråt?

SVAR; Gennemføring ved sokkel eller væg bores. Hvor eks installation ligger væk fra facaden skydes frem til denne og der skæres hul i gulv for fremføring. 

 

14)

SPØRGSMÅL; Hvem betaler for skaderne inde i huset?

SVAR; Fjernvarmeselskabet lukker alle huller. Nye fliser, maling m.m. er husejeres udgift.

 

15)

SPØRGSMÅL; Kan man genbruge gasledningen?

SVAR; Nej, intet bliver genbrugt. Alle gasledninger og gaskedler afvikles og fjernes.

 

16)

SPØRGSMÅL; Kan man gå igennem muren, i stedet for under mur og igennem gulvet?

SVAR; Ja, det kan lade sig gøre, men det var være en udfordring med vinterkulden. Det skal undersøges (i Svendborg og Stenstrup bruges denne metode).

 

17)

SPØRGSMÅL; Er der udeføler / natsænkning?

SVAR; Nej, men kan monteres på denne model af unit. Det er en mulighed.

 

18)

SPØRGSMÅL; Kontrakten – hvad hæfter jeg for?

SVAR; Du hæfter for din anpart. Når der skal laves kontrakter, kan der afholdes personlige møder hos hver enkelt, hvor kontrakten kan gennemgås.

 

19)

SPØRGSMÅL; Kan jeg komme ud af kontrakten?

SVAR; Når man har underskrevet binder man sig i 3 år – derefter er man fritstillet til andet varmesystem, hvis man endnu ikke har fået installeret fjernvarme i huset.

 

20)

SPØRGSMÅL; Kan fjernvarmeselskabet søge tilskudsmuligheder til etableringen?

SVAR; Nej!

 

21)

SPØRGSMÅL;Hvordan med tilskud til energibesparelserne?

SVAR; Ved skift af varmesystem tilfalder disse energibesparelser fjernvarmeselskabet.

 

22)

SPØRGSMÅL; Hvem får installationsopgaven hos den enkelte forbruger?

SVAR; Det bliver lokale VVS-ere, som kender lokalområdet, og kunderne har tillid til. Opgaven udbydes i små-entrepriser.

 

23)

SPØRGSMÅL; Hvem får opgaven med etableringen af fjernvarmeværket og ledningsnettet?

SVAR; Da opgaven er på over grænsen for udbud, skal den i EU-udbud. Det sker som totalentrepriser, hvor Rambøll er konsulenten.

 

24)

SPØRGSMÅL; Kan man have brændeovn samtidig med at man har fjernvarme.

SVAR; Ja.

 

25)

SPØRGSMÅL; Hvornår kommer projektet i gang?

SVAR; Det er usikkert, fordi projektet er blevet forsinket og nu først skal politisk behandles og besluttes efter sommerferien. Gravearbejdet kan derfor først starter efter vinteren 2017-2018.

 

26)

SPØRGSMÅL; Hvad gør jeg hvis min kedel bryder ned før jeg har fået fjernvarme?

SVAR; Bestyrelsen overvejer forskellige midlertidige løsninger.

 

27)

SPØRGSMÅL; Hvordan er udrulningsplanen?

SVAR; Anpartskampagnen er først lige sluttet. Den er derfor ikke lavet endnu, på det konkrete niveau.

 

28)

SPØRGSMÅL; Er der leverandøransvar på installationen?

SVAR; Ja, 5 år.