Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 er afholdt

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 28. maj 2019 kl. 19.00 på Vester Skerninge Friskole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.Download her.

Forretningsorden downloades her.

Bestyrelsesformandens beretning kan downloades her.

Referat kan downloades her.

Årsrapport 2018.

Find de aktuelle vedtægter her.

Budget 2019.

Anlægsbudget 2019-2021.